เทพเจ้าในศาลเจ้าบางนบองค์เก่าซึ่งมีอายุประมาณร้อยกว่าปี จะเป็นศิลปะจากช่างเกาะไหหนำ ดูจากเครื่องทรงเป็นยุคเก่า 
ปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยนเครื่องทรงเป็นยุคใหม่ แต่องค์พระยังคงเป็นองค์เดิมไม่เปลี่ยนแปลง
*** มีบางองค์ที่หายไป คือ องค์เจ้าทับทิม และองค์พระบรรพชน108 และ 42 ซึ่งทางประธาน ศาลเจ้าได้บูรณะสร้างขึ้นมาใหม่ โดยอัญเชิญมาใหม่จากเกาะไหหนำ และมาทำพิธีใน วันเปิดศาลเจ้า