แผ่นเงินสลักชื่อ พ.ศ 2468  พ.ศ 2471 พ.ศ 2473 ของชาวจีนทีนำมาถวายศาลเจ้าบางนบ ซึ่งเป็นหลักฐานของศาลเจ้าที่สืบทอดมาถึงปัจจุบัน