ศาลเจ้าแม่ทับทิมบางนบ เลขที่1 หมู่ที่5 ตำบลบางนบ อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราชรุ่นที่1

แรกเริ่มเมื่อ ปีประมาณ พ.ศ. 2432 มีชาวจีน จากเกาะไหหลำ ตระกูล แซ่เฮง นายเฮ็ก พงศ์ แซเฮง 2คนพี่น้อง กับนางยี่ แซ่เฮง(อุ้ย) ได้นำองค์พระในศาลเจ้ามาจากเกาะไหหลำ และได้ดูแลศาลเจ้าที่เป็นเรือนไม้ ซึ่งหันหน้าไปทางทิศตะวันออก หันหน้าเข้าหาแม่น้ำ และชาวจีนจากโพ้นทะเลในตำบลบางนบได้บูชาสักการะและเป็นผู้ดูแลช่วยเหลือค้ำจุน ศาลเจ้าโดยตลอดมา จนกระทั้งถึงรุ่นที่ 2

รุ่น2 ศาลเจ้าแม่ทับทิมบางนบ

นายหิ้น แซ่อุ้ย (ว่องเจริญวัฒนา) นาย บรรหาร แซ่เฮง นายด้าว วงศ์สัมพันธ์ พ.ต.ท.พรชัย วงศ์สัมพันธ์ นายผ้าง ภูชฎาภิรมย์ นางกรุณา ยวงทอง นายซุ้ย ว่องเจริญวัฒนา  นายประโยชน์ ยืนยงสวัสดิ์  นายซ้าย แซ่ตัน และพี่น้องชาวบางนบ อีกหลายๆท่าน ช่วยกันดูแล บูรณะ และบูรณะจากศาลเจ้าเดิมที่เป็นไม้ เป็นตึกปูนและยังคงอยู่ในตำแหน่งทิศทางเดิม

รุ่นที่ 3

นำโดย นายสมชาย ยืนยงสวัสดิ์ ซึ่งเป็นประธานและผู้ได้ริเริ่มปรับปรุงศาลเจ้าใหม่ โดยการสนับสนุนจากหลายองค์กร เช่น สมาคมไหหลำแห่งประเทศไทยและทุนส่วนตัวของ ประธานและคณะกรรมการ ซึ่งมีการบูรณะปรับเปลี่ยนขึ้นมา ใหม่ตามรูปแบบศาลเจ้าแม่ทับทิมอย่างเป็นสากล โดยหันหน้าไปทางถนน เนื่องจากการคมนาคมได้เปลี่ยนแปลงจากทางน้ำ มาเป็นทางบกโดยนายสมชาย ยืนยงสวัสดิ์ ประธาน เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในการจัดการบูรณะจนแล้วเสร็จ โดยมี รองประธาน และ คณะกรรมการ ดังนี้ โกอ่าง ปากพนัง นายซ่วน ว่องเจริญวัฒนา นายโชคดี ยืนยงสวัสดิ์ นายสุนทร ว่องเจริญวัฒนา นายพรชัย ว่องเจริญวัฒนา  นายบรรหาร แซ่เฮงและอีกหลายท่านที่ไม่ได้เอ่ยนาม จะเพิ่มเติมและแก้ไขให้ทราบภายหลัง

รุ่นที่ 4